Korekta rozmiaru obrączki

Możliwość powiększenia lub zmniejszenia obrączki jest najbardziej istotna dla osób z
tendencją do puchnięcia palców. Warto wziąć to pod uwagę.
W przypadku wyboru obrączki z oprawą uniemożliwia dokonanie korekty. Wiąże się to z
ryzykiem wypadnięcia kamieni. Już pojedyncza cyrkonia lub brylant wyklucza obrączkę,
jednak zawsze istnieje możliwość przetopienia z wykorzystaniem osadzonych kamieni.
Ze względu na taką ewentualność staramy się aby cena usługi przetopienia była korzystna,
by można było cieszyć się dodatkowym blaskiem.
W przypadku pozostałych obrączek korekta jest oczywiście możliwa.
Warto wybrać odpowiednią wysokość obrączek. Każda ingerencja wiąże się z delikatnym
ubytkiem materiału, a powiększenie powoduje rozciągnięcie materiału. Wybranie wysokich
obrączek daje pewność, że obrączki pozostaną zawsze w słusznej grubości.